גרנית הכרמל השקעות בע"מ.

חברת אחזקות מהגדולות והמובילות בישראל. החברה הוקמה ב-1981 ונסחרה בבורסת תל אביב מאז 1992 ועד אוקטובר 2012, המועד בו רכשה קבוצת עזריאלי את מלוא אחזקות הציבור בגרנית הכרמל והחברה הפכה חברה-בת של קבוצת עזריאלי, קבוצת הנדל"ן הגדולה והחזקה בישראל. תחומי הפעילות של החברה משלבים יציבות מחד וחדשנות מאידך, כאשר אחזקותיה המרכזיות מתמקדות בתחומי האנרגיה, תשתיות המים, צבעים וחומרי גמר לבנייה בשוק הישראלי ובשווקים בינלאומיים.

אחזקות הקבוצה

סופרגז
SUPERNG
טמבור
סונול
GES
דרך הים
סופר סולאר

ממשל תאגידי

כללי הממשל התאגידי מהווים הבסיס להתנהלות אתית וערכית תקינה של גרנית הכרמל והחברות הבנות בקבוצה. baby
az גרנית הכרמל הינה בבעלות קבוצת עזריאלי